โครงการสนับสนุนงานวิจัย

โครงการคลินิกวิจัย

ศ.กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย

โดยมี ศ.กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย มาให้คำปรึกษาเกีายวกับการวิจัยทุกวันอังคาร โดยอาจารย์ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพื่อนัดเวลาในการขอรับคำปรึกษาได้ที่เบอร์ 2819

หรือ สามารถนัดหมายเข้าปรึกษาใน คลีนิกวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ที่ Link ด้านล่างนี้

 

You may also like...