การอบรมออนไลน์ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ “สายสังคมศาสตร์” และ “สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ สายสังคมศาสตร์” ในวันอังคาร 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
ลิงก์ห้องอบรมออนไลน์ :  

เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ สายวิทยาศาสตร์” ในวันศุกร์ 4 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น.
ลิงก์ห้องอบรมออนไลน์ : https://bit.ly/join-sci-0303

You may also like...