พัฒนาหัวข้อวิจัยอย่างไร ให้ตอบโจทย์

VIDEO

หัวเรื่อง :

พัฒนาหัวข้อวิจัยอย่างไรให้ตอบโจทย์

วิทยากร : 

ศาสตราจารย์ ดร. โกสินทร์ จำนงไทย

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันที่เผยแพร่ : 

7 ม.ค. 2565

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

-

You may also like...