Author: ชีวิน เผื่อนผ่อง

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) งาน OPEN HOUSE เปิดบ้าน วช. 5G ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ห้วข้อเรื่อง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) งาน OPEN HOUSE เปิดบ้าน วช. 5G ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์...

เวทีเสวนา “เขียนโครงการอย่างไรให้ได้ทุน” ในงาน Grants for Change กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ห้วข้อเรื่อง เวทีเสวนา “เขียนโครงการอย่างไรให้ได้ทุน” ในงาน Grants for Change กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ วันเวลาและสถานที่ วันศุกร์ที่...

วช.พบนักวิจัยจุฬาฯ “ทุนวิจัยปี63: เขียนอย่างไรให้ได้ทุน”

ห้วข้อเรื่อง วช.พบนักวิจัยจุฬาฯ “ทุนวิจัยปี63: เขียนอย่างไรให้ได้ทุน” วันเวลาและสถานที่ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ...