ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17 งานวิจัย เพื่อการเสริมพลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทย ด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

Submission Deadline : 31 ตุลาคม 2563 Event Date : 28-29 พฤศจิกายน 2563

You may also like...