“เครื่องมือ” ที่จะช่วยให้ “การสอนออนไลน์” ไม่ยากอย่างที่คิด

INFOGRAPHIC

หัวเรื่อง :

“เครื่องมือ” ที่จะช่วยให้ "การสอนออนไลน์" ไม่ยากอย่างที่คิด

วิทยากร/ผู้เขียน : 

รศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

Facebook : Learning Innovation Center, Chulalongkorn University

วันที่เผยแพร่ : 

11 มีนาคม 2563

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

-

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

1. ตารางเปรียบเทียบเครื่องมือแต่ละประเภทว่ามีจุดเด่นหรือข้อจำกัดอะไรบ้าง

2. แนะนำเครื่องมือช่วยสอนออนไลน์

- Blackboard Collaborate

- Echo 360

- MyCourseVille

- Google Hangouts Meet

- Google Classroom

- Microsoft Team

- Facebook Group

- Line Application

- Zoom

- Webex Meetings

คำสำคัญ :

เครื่องมือช่วยสอนออนไลน์/Blackboard Collaborate/ Echo 360/MyCourseVille/Google Hangouts Meet/Google Classroom/Microsoft Team/Facebook Group/Line/Zoom/Webex Meetings

กลุ่มเรื่อง :

การใช้เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอน (Learning Tool)

You may also like...