การสร้าง VDO แบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วย H5P และสนุกกับ KAHOOT QUIZ เพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเกม ครั้งที่ 1

VIDEO

หัวเรื่อง :

การสร้าง VDO แบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วย H5P และสนุกกับ KAHOOT QUIZ เพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเกม ครั้งที่ 1

วิทยากร/ผู้เขียน : 

อ.จิตติมา พรกิตติปัญญา ศูนย์คอมพิวเตอร์

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันที่เผยแพร่ : 

11 มิ.ย. 2563 เวลา 9.30 น.

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

-

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

คลิปมี 3 คลิป

คลิปที่ 1 ความยาว 11:17 นาที เนื้อหามีดังนี้

เริ่มเข้าสู่การอบรม นาทีที่ 0:15

- H5P คืออะไร นาทีที่ 1:22

- การสมัครใช้งาน H5P นาทีที่ 2:06

- ขั้นตอนการสมัครใช้งาน H5P นาทีที่ 2:25

- เริ่มสร้าง content นาทีที่ 7:59

- การ add interaction นาทีที่ 9:48

จบคลิปที่ 1 นาทีที่ 11:17

คลิปที่ 2 ความยาว 2:57 นาที เนื้อหามีดังนี้

เริ่มเข้าสู่การอบรม นาทีที่ 0:01

- รอผู้เข้าฟังเตรียม VDO นาทีที่ 1:56

- ขอให้วิทยากรสอนซ้ำ เริ่มจากการสร้าง content นาทีที่ 2:05

จบคลิปที่ 2 นาทีที่ 2:57

คลิปที่ 3 ความยาว 1:26:41 ชั่วโมง เนื้อหามีดังนี้

เริ่มเข้าสู่การอบรม นาทีที่ 0:01

- การสร้างคำถามที่จะแทรกใน VDO นาทีที่ 1:23

- คำถาม single choice นาทีที่ 10:03

- การสร้าง multiple choice นาทีที่ 14:29

- การสร้างคำถาม true or false นาทีที่ 20:36

- การสรุป summary นาทีที่ 25:01

- เปิดให้ซักถาม นาทีที่ 39:00

- จบการบรรยาย H5P นาทีที่ 40:39

- เริ่มการบรรยาย Kahoot Quiz นาทีที่ 44:49

- รู้จักกับ Kahoot นาทีที่ 45:14

- การสมัครใช้งาน Kahoot นาทีที่ 45:58

- การสร้างคำถาม นาทีที่ 48:23

- กรณีคำถามหลายข้อ นาทีที่ 58:25

- การ COPY คำถามไปใช้ในข้อถัดไป นาทีที่ 1:01:28

- ทดลองเล่นเกมกับผู้เข้าอบรม นาทีที่ 1:12:29

- เปิดให้ซักถาม นาทีที่ 1:22:30

- จบการบรรยาย Kahoot Quiz นาทีที่ 1:25:42

คำสำคัญ :

H5P / Kahoot Quiz/ Quiz/ single choice/multiple choice/true or false/question

กลุ่มเรื่อง :

การใช้เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอน (Learning Tool)

You may also like...