การสร้าง VDO แบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วย H5P และสนุกกับ KAHOOT QUIZ เพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเกม ครั้งที่ 2

VIDEO

หัวเรื่อง :

การสร้าง VDO แบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วย H5P และสนุกกับ KAHOOT QUIZ เพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเกม ครั้งที่ 2

วิทยากร/ผู้เขียน : 

อ.จิตติมา พรกิตติปัญญา ศูนย์คอมพิวเตอร์

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันที่เผยแพร่ : 

19 มิ.ย. 2563 เวลา 9.30 น.

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

-

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

คลิปมีความยาว 1:20:35 ชั่วโมง เนื้อหามีดังนี้

เริ่มเข้าสู่การอบรม นาทีที่ 1:49

- H5P คืออะไร นาทีที่ 3:11

- การสมัครใช้งาน H5P นาทีที่ 3:56

- เริ่มสร้าง content นาทีที่ 8:03

- การสร้างคำถาม true or false นาทีที่ 13:25

- การ COPY คำถามไปใช้ในช่วงเวลาอื่น นาทีที่ 15:26

- คำถาม single choice นาทีที่ 19:58

- การสร้าง multiple choice นาทีที่ 22:44

- การสรุป summary นาทีที่ 28:13

- การกลับไปแก้ไข VDO นาทีที่ 36:53

- จบการบรรยาย H5P นาทีที่ 40:39

- เริ่มการบรรยาย Kahoot Quiz นาทีที่ 43:49

- Kahoot คืออะไร นาทีที่ 44:18

- การสมัครใช้งาน Kahoot นาทีที่ 45:08

- เริ่มใช้งาน Kahoot นาทีที่ 46:39

- การเพิ่มคำถาม นาทีที่ 48:51

- การนำ link VDO มาเป็นคำถาม นาทีที่ 51:00

- การนำคำถามจาก Kahoot มาใช้ นาทีที่ 52:45

- การตั้งคำถามโดยเอาจาก excel มาใช้งาน นาทีที่ 53:52

- การลบคำถาม นาทีที่ 56:31

- การทดสอบก่อนใช้งานจริง นาทีที่ 58:10

- ทดลองเล่นเกมกับผู้เข้าอบรม นาทีที่ 1:03:18

- หน้า report และการ download คะแนนไปไฟล์ excel นาทีที่ 1:11:05

- การ share Quiz นาทีที่ 1:13:36

- การ save results นาทีที่ 1:17:29

- เปิดให้ซักถาม นาทีที่ 1:18:45

- จบการบรรยาย Kahoot Quiz นาทีที่ 1:19:49

คำสำคัญ :

H5P / Kahoot Quiz/ Quiz/ single choice/multiple choice/true or false/question

กลุ่มเรื่อง :

การใช้เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอน (Learning Tool)

You may also like...