Padlet & Canva ครั้งที่ 2

VIDEO

หัวเรื่อง :

Padlet & Canva ครั้งที่ 2

วิทยากร/ผู้เขียน : 

นายพันธุ์เทพ รัตนวิจิดารกร ศูนย์คอมพิวเตอร์

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันที่เผยแพร่ : 

18 มิ.ย. 2563 เวลา 13.00 น.

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

-

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

คลิปมีความยาว 1:49:15 ชั่วโมง เนื้อหามีดังนี้

เริ่มเข้าสู่การอบรม นาทีที่ 0:01

- เข้าสู่บทเรียน Canva นาทีที่ 4:46

- Canva คืออะไร นาทีที่ 5:00

- การเข้า web canva นาทีที่ 6:42

- การใส่ templet นาทีที่ 15:36

- การใส่รูปภาพ นาทีที่ 16:43

- การใส่ข้อความ นาทีที่ 20:25

- การเพิ่ม Slide นาทีที่ 23:00

- การจัดตำแหน่งรูปภาพ นาทีที่ 28:45

- การทำ slide ที่มีรูปภาพและตัวการ์ตูน นาทีที่ 30:12

- การใช้คำสั่ง Free Resources นาทีที่ 31:00

- การนำเสนอ graph นาทีที่ 36:56

- การเลือกประเภทของ chart นาทีที่ 38:04

- การทำ slide แบบภาพเคลื่อนไหว นาทีที่ 41:42

- การแทรกรูป VDO นาทีที่ 42:45

- การแทรก text ใน VDO นาทีที่ 44:36

- การดู slide ที่สร้างมาทั้งหมด นาทีที่ 47:56

- การใส่เสียง นาทีที่ 49:11

- การ share slide นาทีที่ 52:25

- การสร้าง logo นาทีที่ 1:03:24

- การทำ wallpaper นาทีที่ 1:07:20

- เปิดให้ซักถาม นาทีที่ 1:09:25

- จบการบรรยายเนื้อหา Canva นาทีที่ 1:15:51

Part 2 เรื่อง Padlet นาทีที่ 1:16:07

- Padlet คืออะไร นาทีที่ 1:16:56

- การเข้าใช้งาน Padlet นาทีที่ 1:18:05

- รูปแบบการนำเสนอบน Padlet นาทีที่ 1:20:01

- login Padlet นาทีที่ 1:21:13

- การสร้างหน้า padlet มากกว่าที่กำหนด นาทีที่ 1:21:42

- การใส่ icon นาทีที่ 1:23:34

- การเลือก wallpaper นาทีที่ 1:25:35

- การตั้งค่า reaction นาทีที่ 1:26:55

- การ require approval นาทีที่ 1:28:02

- การ share นาทีที่ 1:29:38

- การตั้งค่าการ share เป็น privacy นาทีที่ 1:34:04

- การ up load ไฟล์รูปภาพ นาทีที่ 1:40:47

- จบการบรรยาย นาทีที่ 1:47:25

คำสำคัญ :

Padlet, brainstorm, Canva, poster, banner, presentation, templates

กลุ่มเรื่อง :

การใช้เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอน (Learning Tool)

You may also like...