Padlet & Canva ครั้งที่ 1

VIDEO

หัวเรื่อง :

Padlet & Canva ครั้งที่ 1

วิทยากร/ผู้เขียน : 

นายพันธุ์เทพ รัตนวิจิดารกร ศูนย์คอมพิวเตอร์

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันที่เผยแพร่ : 

11 มิ.ย. 2563 เวลา 13.00 น.

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

-

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

คลิปมีความยาว 2:04:02 ชั่วโมง เนื้อหามีดังนี้

เริ่มเข้าสู่การอบรม นาทีที่ 0:01

- เข้าสู่เว็บ Canva นาทีที่ 1:40

- การสมัครใช้งาน Canva นาทีที่ 2:09

- แนะนำ menu เบื้องต้นด้านซ้ายมือ นาทีที่ 3:14

- แนะนำ menu ด้านบนแนวนอน นาทีที่ 5:24

- การทำ presentation นาทีที่ 6:49

- เริ่มทดลองฝึกทำตามตัวอย่างของวิทยากร นาทีที่ 8:07

- การทดลองทำตามตัวอย่าง template ที่ 1 นาทีที่ 13:25

- การเลือกใส่ข้อความ นาทีที่ 15:02

- การใส่รูปภาพ นาทีที่ 18:57

- การลบรูปภาพ นาทีที่ 25:20

- การปรับแต่งรูปภาพไม่ให้เป็นรูป ขาว-ดำ นาทีที่ 26:48

- การเพิ่ม Slide แผ่นที่ 2 นาทีที่ 27:27

- การทำ Slide แผ่นที่ 3 แบบข้อความทั้งหมด นาทีที่ 34:38

- การเพิ่ม Slide แผ่นที่ 4 นาทีที่ 37:52

- การแทรก icon เพื่อตกแต่งหน้า template นาทีที่ 40:31

- การเพิ่ม icon จาก template อื่น นาทีที่ 44:11

- การเพิ่ม Slide แผ่นที่ 5 การทำ chart นาทีที่ 45:13

- การเพิ่ม Slide แผ่นที่ 6 การทำ VDO มาวางไว้ใน slide นาทีที่ 52:59

- การใส่เสียงดนตรีลงไปใน slide นาทีที่ 57:49

- การนำ slide ออกมาใช้ นาทีที่ 1:00:36

- การ share slide เพื่อคนอื่นได้แก้ไขปรับปรุง หรือนำไปใช้ต่อ นาทีที่ 1:02:08

- จบการบรรยายเนื้อหา Canva นาทีที่ 1:07:50

- เปิดให้ซักถาม นาทีที่ 1:08:07

Part 2 เรื่อง Padlet นาทีที่ 1:24:11

- การเข้าใช้งาน Padlet นาทีที่ 1:26:43

- รูปแบบการนำเสนอบน Padlet นาทีที่ 1:28:09

- เริ่มเข้าใช้งาน www.padlet.com นาทีที่ 1:29:02

- การใส่ icon นาทีที่ 1:31:50

- การเลือก wallpaper นาทีที่ 1:32:45

- การตั้งค่า กรองคำ ข้อความ ที่ส่งเข้ามา นาทีที่ 1:35:49

- การ share นาทีที่ 1:36:41

- การตั้งค่าการ share เป็น privacy นาทีที่ 1:37:06

- การ up load ไฟล์รูปภาพ นาทีที่ 1:39:46

- การทำรูปแบบ shelf นาทีที่ 1:49:56

- เปิดให้ซักถาม นาทีที่ 1:53:30

- จบการบรรยาย นาทีที่ 1:57:15

คำสำคัญ :

Padlet, brainstorm, Canva, poster, banner, presentation, templates

กลุ่มเรื่อง :

การใช้เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอน (Learning Tool)

You may also like...