5 กลยุทธ์ในการกระตุ้นผู้เรียนทางออนไลน์

INFOGRAPHIC

หัวเรื่อง :

5 กลยุทธ์ในการกระตุ้นผู้เรียนทางออนไลน์

วิทยากร/ผู้เขียน : 

น.ส.พลอยพชร เนกขัมพิทักษ์ นักพัฒนาการศึกษาสถาบันการเรียนรู้ มจธ.

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

สถาบันการเรียนรู้ มจธ./Learning Institute, KMUTT

วันที่เผยแพร่ : 

15 เมษายน 2563

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

-

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

กลยุทธ์ในการกระตุ้นผู้เรียนทางออนไลน์ 5 

1: ให้รางวัลแก่นักเรียนที่ทำสำเร็จ

2: ให้นักเรียนสามารถติดตามความก้าวหน้าของตนเอง

3: สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเข้าถึงของนักเรียน

4: ช่วยนักเรียนกำหนดเป้าหมายที่ทำได้ในหลักสูตร

5: อนุญาตให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างหลักสูตร

คำสำคัญ :

วิธีการกระตุ้นให้เกิดการสร้างแรงจูงใจ/แรงจูงใจภายนอก/แรงจูงใจภายใน

กลุ่มเรื่อง :

การสร้างการมีส่วนร่วม (Student Engagement)

You may also like...