เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

VIDEO

หัวเรื่อง :

เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยากร : 

ศาสตราจารย์ ดร. โกสินทร์ จำนงไทย

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันที่เผยแพร่ : 

4 มี.ค. 2565

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

You may also like...