สร้างเกมตอบคำถามอย่างง่ายๆ ด้วย Quizizz

INFOGRAPHIC

หัวเรื่อง :

สร้างเกมตอบคำถามอย่างง่ายๆ ด้วย Quizizz

วิทยากร/ผู้เขียน : 

ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.

วันที่เผยแพร่ : 

28 เมษายน 2563

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

-

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

สร้างเกมตอบคำถามอย่างง่ายๆ ด้วย Quizizz ประกอบการ

1. การสมัครใช้งานครั้งแรก

2. การสร้างข้อสอบ/Quiz

3. สร้างข้อคำถามแบบ Multiple choice

4. สร้างข้อคำถามแบบ Checkbox

5. เริ่มใช้งานข้อสอบ/Quizz และใช้งานทันทีหรือสั่งให้ทำเป็นการบ้าน

คำสำคัญ :

การสร้างข้อสอบแบบ online/Online Quizz

กลุ่มเรื่อง :

การใช้เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอน (Learning Tool)

You may also like...