ทำคลิปสอนจาก PowerPoint แบบเห็นหน้าผู้สอน ด้วย OBS

VIDEO

หัวเรื่อง :

ทำคลิปสอนจาก PowerPoint แบบเห็นหน้าผู้สอน ด้วย OBS

วิทยากร/ผู้เขียน : 

อ.ศิวะ ปินะสา

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

YouTube Channel : ศิวะ ปินะสา

วันที่เผยแพร่ : 

31 มีนาคม 2563

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

คลิปวิดีโอมีความยาว 18:36 นาที

- สิ่งที่ต้องเตรียม (นาทีที่ 0:43)

- วิธีดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม OBS (นาทีที่ 1:48)

- แนะนำการใช้โปรแกรม OBS (นาทีที่ 3:02)

คำสำคัญ :

PowerPoint/Facetime/การใช้งาน OBS

กลุ่มเรื่อง :

การใช้เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอน (Learning Tool)

You may also like...