การสอนในรูปแบบ CBL (Creativity-Based Learning : CBL)

VIDEO

หัวเรื่อง :

การสอนในรูปแบบ CBL (Creativity-Based Learning : CBL)

วิทยากร/ผู้เขียน : 

ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความคิดสร้างสรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ)

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

Facebook เพจ Wiriyah Eduzones

วันที่เผยแพร่ : 

31 ตุลาคม 2563

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

-

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

คลิปวิดีโอ มีความยาว 14:57 นาที

วิธีเปลี่ยนการสอนแบบเดิมให้เป็นการสอนแบบสร้างสรรค์ ด้วย 5 ขั้นตอนของการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) อันประกอบด้วย

  1. สร้างแรงบันดาลใจ หรือ กระตุ้นความสนใจ (นาทีที่ 0:46)
  2. ตั้งปัญหา หรือ กิจกรรม (นาทีที่ 6:48)
  3. คิดและค้นคว้า และแบ่งกลุ่มเรียนรู้ตามความสนใจ (นาทีที่ 7:46)
  4. เปิดโอกาสให้นำเสนอ (นาทีที่ 9:46)
  5. ประเมินผล (นาทีที่ 13:25)

คำสำคัญ :

การสอนแบบสร้างสรรค์/สร้างแรงบันดาลใจ/ตั้งปัญหา/แบ่งกลุ่มเรียนรู้/การนำเสนอ/ประเมินผล

กลุ่มเรื่อง :

การออกแบบการเรียนรู้ (Learning Design)

You may also like...