กระดานเพื่อการเรียนรู้อย่างร่วมมือ padlet

INFOGRAPHIC

หัวเรื่อง :

กระดานเพื่อการเรียนรู้อย่างร่วมมือ padlet

วิทยากร/ผู้เขียน : 

อ.ชุติวัฒน์ ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.

วันที่เผยแพร่ : 

26 เมษายน 2563

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

-

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

กระดานเพื่อการเรียนรู้อย่างร่วมมือ padlet

1. การสมัครใช้งานครั้งแรก

2. การสร้างกระดาน

3. การเผยแพร่ให้ผู้เรียน

4. การใช้งานของผู้เรียน

คำสำคัญ :

กระดานเพื่อการเรียนรู้อย่างร่วมมือ/padlet

กลุ่มเรื่อง :

การใช้เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอน (Learning Tool)

You may also like...