เวทีเสวนา “เขียนโครงการอย่างไรให้ได้ทุน” ในงาน Grants for Change กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ห้วข้อเรื่อง
เวทีเสวนา "เขียนโครงการอย่างไรให้ได้ทุน" ในงาน Grants for Change กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
วันเวลาและสถานที่
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม เอ บี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
หน่วยงาน
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
Link
ประเภท
ความรู้ด้านการขอทุน

You may also like...