สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) งาน OPEN HOUSE เปิดบ้าน วช. 5G ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ห้วข้อเรื่อง
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) งาน OPEN HOUSE เปิดบ้าน วช. 5G ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
วันเวลาและสถานที่
ในงาน Open House เปิดบ้าน วช.5G : Change for the Future เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หน่วยงาน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Link
ประเภท
นโยบายวิจัย

You may also like...