วช.พบนักวิจัยจุฬาฯ “ทุนวิจัยปี63: เขียนอย่างไรให้ได้ทุน”

ห้วข้อเรื่อง
วช.พบนักวิจัยจุฬาฯ "ทุนวิจัยปี63: เขียนอย่างไรให้ได้ทุน"
วันเวลาและสถานที่
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หน่วยงาน
สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Link
ประเภท
ความรู้ด้านการขอทุน

You may also like...