การอบรมเรื่อง MS Office Mix ครั้งที่ 1

VIDEO

หัวเรื่อง :

การอบรมเรื่อง MS Office Mix ครั้งที่ 1

วิทยากร/ผู้เขียน : 

อ.พิมพินันท์ พูนกลาง ศูนย์คอมพิวเตอร์

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันที่เผยแพร่ : 

22 พ.ค. 2563 เวลา 9.00 น.

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

-

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

คลิปมีความยาว 1:13:31 ชั่วโมง เนื้อหามีดังนี้

เริ่มเข้าสู่การอบรม นาทีที่ 4:40

- การตรวจสอบว่าเครื่องของท่านเป็น office version อะไร นาทีที่ 9:30

- การตรวจสอบว่าเครื่องของท่าน window version อะไร นาทีที่ 10:20

- หน้าที่ของ slide record นาทีที่ 18:50

- การทำงานของกล้อง นาทีที่ 19:24

- การทำงานของไมโครโฟน นาทีที่ 20:12

- การ record slide นาทีที่ 30:56

- การแปลงไฟล์เป็นไฟล์ VDO นาทีที่ 37:30

ตอบข้อซักถาม นาทีที่ 44:20

จบการบรรยาย MS Office Mix นาทีที่ 1:03:00

คำสำคัญ :

MS Office Mix/Powerpoint/presentation

กลุ่มเรื่อง :

การใช้เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอน (Learning Tool)

You may also like...