การอบรมเรื่อง MS Office Mix ครั้งที่ 3

VIDEO

หัวเรื่อง :

การอบรมเรื่อง MS Office Mix ครั้งที่ 3

วิทยากร/ผู้เขียน : 

อ.พิมพินันท์ พูนกลาง ศูนย์คอมพิวเตอร์

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันที่เผยแพร่ : 

26 พ.ค. 2563 เวลา 9.00 น.

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

-

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

คลิปมีความยาว 55:43 ชั่วโมง เนื้อหามีดังนี้

เริ่มเข้าสู่การอบรม นาทีที่ 5:07

- จุดประสงค์การอบรม นาทีที่ 8:43

- System Requirement นาทีที่ 11:50

- การตรวจสอบว่าเครื่องของท่าน MS office version อะไร นาทีที่ 13:37

- การตรวจสอบว่าเครื่องของท่าน Window version อะไร นาทีที่ 14:12

- การติดตั้ง office Mix นาทีที่ 15:15

- การเริ่มใช้ office Mix นาทีที่ 22:54

- การทำ slide record นาทีที่ 25:09

- การใส่หน้าผู้บรรยาย นาทีที่ 27:21

- การ record นาทีที่ 34:52

- การย้ายรูปภาพผู้บรรยาย นาทีที่ 39:00

- วิธีแปลงไฟล์เป็น VDO นาทีที่ 42:05

ตอบข้อซักถาม นาทีที่ 49:10

จบการบรรยาย MS Office Mix นาทีที่ 53:55

คำสำคัญ :

MS Office Mix/PowerPoint/presentation

กลุ่มเรื่อง :

การใช้เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอน (Learning Tool)

You may also like...