การอบรมเรื่อง MS Office Mix ครั้งที่ 2

VIDEO

หัวเรื่อง :

การอบรมเรื่อง MS Office Mix ครั้งที่ 2

วิทยากร/ผู้เขียน : 

อ.พิมพินันท์ พูนกลาง ศูนย์คอมพิวเตอร์

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันที่เผยแพร่ : 

22 พ.ค. 2563 เวลา 13.00 น.

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

-

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

คลิปมีความยาว 1:07:43 ชั่วโมง เนื้อหามีดังนี้

เริ่มเข้าสู่การอบรม นาทีที่ 0:01

- System Requirement นาทีที่ 2:14

- การตรวจสอบว่าเครื่องของท่าน PowerPoint version อะไร นาทีที่ 3:10

- การ download office Mix นาทีที่ 6:52

- การติดตั้ง office Mix นาทีที่ 10:20

- หน้าที่ของ slide record นาทีที่ 16:06

- การใส่หน้าผู้บรรยาย นาทีที่ 19:10

- การ record นาทีที่ 28:40

- การ stop slide นาทีที่ 32:54

- การ save เป็นไฟล์อื่น นาทีที่ 35:32

- การบันทึกเป็น MP4 นาทีที่ 36:39

ตอบข้อซักถาม นาทีที่ 47:20

จบการบรรยาย MS Office Mix นาทีที่ 1:01:00

คำสำคัญ :

MS Office Mix/Powerpoint/presentation

กลุ่มเรื่อง :

การใช้เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอน (Learning Tool)

You may also like...