การอบรมเรื่อง การใช้ Open Broadcaster Software เพื่อการ Live ผ่าน Facebook หรือ YouTube ครั้งที่ 1

VIDEO

หัวเรื่อง :

การอบรมเรื่อง การใช้ Open Broadcaster Software เพื่อการ Live ผ่าน Facebook หรือ YouTube ครั้งที่ 1

วิทยากร/ผู้เขียน : 

อ.พรชัย เสมแจ้ง ศูนย์คอมพิวเตอร์

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันที่เผยแพร่ : 

19 พ.ค. 2563 เวลา 13.00 น.

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

คลิปมีความยาว 3:12:54 ชั่วโมง เนื้อหามีดังนี้

เริ่มเข้าสู่การอบรม นาทีที่ 8:41

- สิ่งที่จะได้หลังจบคอร์ส นาทีที่ 13:00

- Open Broadcaster Software (OBS) ทำอะไรได้บ้าง นาทีที่ 14:51

- การ download และติดตั้ง OBS นาทีที่ 19:54

- เริ่มสอนการใช้งานโปรแกรม นาทีที่ 28:03

- คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องและความหมาย นาทีที่ 35:36

- source ที่ใช้บ่อย นาทีที่ 38:45

- การเพิ่มตัวหนังสือใน scene นาทีที่ 47:21

- ข้อควรระวังของ OBS นาทีที่ 52:15

- การใส่รูปภาพ นาทีที่ 53:07

- การสร้าง scene ใหม่ นาทีที่ 55:08

- การสร้าง scene ที่เป็น PowerPoint นาทีที่ 1:12:45

- การใช้ Jamboard นาทีที่ 1:17:45

- การใช้ scene transition นาทีที่ 1:26:15

- การนำ scene ต่างๆ ออกไปใช้ นาทีที่ 1:46:26

- audio source นาทีที่ 1:55:32

- การบันทึก นาทีที่ 2:05:46

- การ stream นาทีที่ 2:12:41

- การ stream บน YouTube นาทีที่ 2:14:08

- การ stream บน Facebook นาทีที่ 2:32:15

- การตกแต่ง OBS นาทีที่ 2:47:12

ตอบข้อซักถาม นาทีที่ 3:00:18

จบการบรรยาย MS Office Mix นาทีที่ 3:10:15

คำสำคัญ :

Open Broadcaster Software/OBS/Live/Facebook/YouTube/scene/stream

กลุ่มเรื่อง :

การใช้เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอน (Learning Tool)

You may also like...