การอบรมเรื่อง การใช้ Open Broadcaster Software เพื่อการ Live ผ่าน Facebook หรือ YouTube ครั้งที่ 2

VIDEO

หัวเรื่อง :

การอบรมเรื่อง การใช้ Open Broadcaster Software เพื่อการ Live ผ่าน Facebook หรือ YouTube ครั้งที่ 2

วิทยากร/ผู้เขียน : 

อ.พรชัย เสมแจ้ง ศูนย์คอมพิวเตอร์

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันที่เผยแพร่ : 

21 พ.ค. 2563 เวลา 13.00 น.

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

คลิปมีความยาว 3:11:44 ชั่วโมง เนื้อหามีดังนี้

เริ่มเข้าสู่การอบรม นาทีที่ 4:50

- สิ่งที่จะได้หลังจบคอร์ส นาทีที่ 10:23

- การ download และติดตั้ง OBS นาทีที่ 16:39

- การตรวจสอบว่าเครื่องที่ใช้เป็น 32 bit หรือ 64 bit นาทีที่ 21:37

- คำศัพท์ที่ควรรู้ใน OBS นาทีที่ 22:41

- การเพิ่ม scene นาทีที่ 29:19

- การเพิ่ม source ใน scene นาทีที่ 31:18

- เรียนรู้ source ชนิดต่างๆ นาทีที่ 32:20

- การเพิ่ม source ที่เป็น text นาทีที่ 41:39

- การใส่รูปภาพ logo นาทีที่ 46:47

- การสร้าง scene ใหม่ และย่อภาพวิทยากรในหน้าจอ นาทีที่ 51:29

- การ copy scene นาทีที่ 55:18

- การสร้าง scene แบบเต็มหน้าจอ นาทีที่ 1:03:30

- การใช้ Jamboard นาทีที่ 1:06:15

- การสร้าง scene display capture นาทีที่ 1:15:19

- การใส่เสียง audio นาทีที่ 1:16:29

- คำถามจากผู้ร่วมอบรม “การเปิดไฟล์เสียงให้ชัดผ่าน browser นาทีที่ 1:23:16

- การนำ scene ที่สร้างไปใช้ นาทีที่ 1:34:35

- การใช้ scene transition นาทีที่ 1:35:04

- การ stream นาทีที่ 1:53:00

- การ Live นาทีที่ 2:09:33

- การ Live ผ่าน Facebook นาทีที่ 2:14:03

- คำถามจากผู้ร่วมอบรม นาทีที่ 2:23:25

- การนำภาพจาก Zoom, Google Meet มาเข้าใน OBS นาทีที่ 2:51:39

- การตกแต่ง OBS นาทีที่ 2:52:33

จบการบรรยาย นาทีที่ 3:07:46

คำสำคัญ :

Open Broadcaster Software/OBS/Live/Facebook/YouTube/scene/stream

กลุ่มเรื่อง :

การใช้เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอน (Learning Tool)

You may also like...