การอบรมเรื่อง การใช้ BUCV เพื่อการเรียนการสอน ครั้งที่ 1

VIDEO

หัวเรื่อง :

การอบรมเรื่อง การใช้ BUCV เพื่อการเรียนการสอน ครั้งที่ 1

วิทยากร/ผู้เขียน : 

คุณศุภชัย แซ่อื้อ

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันที่เผยแพร่ : 

18 พ.ค. 2563 เวลา 13.00 น.

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

คู่มือการใช้งาน BUCV สำหรับผู้สอน + ระบบการเรียนการสอน Online BUCV + Zoom
Documents_BUCV_ZOOM_20200518.rar

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

คลิปวีดิโอมีความยาว 3:30: วินาที เนื้อหาประกอบด้วย

- เริ่มการบรรยาย และแนะนำเอกสารประกอบการอบรม นาทีที่ 6:22

- แนะนำภาพรวมของระบบ BUCV นาทีที่ 11:07

- แนะนำภาพรวมของระบบ Zoom นาทีที่ 33:00

- การเข้าใช้ระบบ BUCV และการเข้าสู่รายวิชา นาทีที่ 39:45

- การใช้ Announcements การประกาศ/แจ้งข่าวสาร นาทีที่ 44:00

- การใช้ Course Material การวางเอกสารให้ผู้เรียนดาวน์โหลด และการจัดระเบียบเอกสารเพื่อประกอบการเรียนการสอน นาทีที่ 54:00

- การนำเข้าสื่อประเภทวีดิโอ ด้วย Playlist นาทีที่ 1:04:35

- การใช้ Create/Manage Schedules : การสร้าง/จัดการตารางเรียน นาทีที่ 1:15:50

- การใช้ Discussion Topics : การตั้งประเด็น/หัวข้อพูดคุยในวิชา นาทีที่ 1:21:30

- พัก นาทีที่ 1:24:28

- การใช้ Manage Groups : การบริหารจัดการกลุ่มของผู้เรียนในวิชา นาทีที่ 1:31:19

- การใช้ Classroom tools เครื่องมือสำหรับจัดกิจกรรมในห้องเรียน ได้แก่ Random Student สำหรับการสุ่มชื่อนักศึกษา/ชื่อกลุ่ม Countdown timer เพื่อจับเวลา Instant Q เพื่อสำรวจความคิดเห็นในห้องเรียน นาทีที่ 1:40:15

- การใช้ Clone Items : การคัดลอกเอกสารหรือการบ้านจากวิชาเดิม นาทีที่ 1:56:50

- การใช้ Attendance Check : การเช็คชื่อผู้เรียนเพื่อเข้าเรียน และ Download Attendance : การดาวน์โหลดตารางการเช็คชื่อผู้เรียน (ไฟล์ CSV) นาทีที่ 2:07:30

- การใช้ Course Setting : การตั้งค่าภายในวิชา (Facebook group และ Teacher assistance) นาทีที่ 2:15.40

- การเพิ่มคลิปวีดิโอจาก Youtube ด้วย Playlist นาทีที่ 2:24:45

- พัก นาทีที่ 2:32:26

- การใช้ Create/Manage Itemized Scores : การสร้างการแบ่งคะแนนรายวิชา นาทีที่ 2:33:51

- การใช้ Assignments : การมอบหมายงาน/การบ้าน นาทีที่ 2:40:13

- Download Scores : การดาวน์โหลดคะแนนของผู้เรียน (ไฟล์ CSV) นาทีที่ 3:11:20

- จบการบรรยาย นาทีที่ 3:14:06

คำสำคัญ :

BUCV / Announcements / Download Score/ Assignments/ Create/Manage Itemized Scores/ Clone Items/ Attendance Check/ Facebook/ Instant Q/ Countdown timer/ Random Student/ Student Groups/ Student Roster/ Discussion/ Schedules/ Playlist/ Course Material/ Announcements

กลุ่มเรื่อง :

การใช้เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอน (Learning Tool)

You may also like...