การอบรมเรื่อง การใช้ BUCV เพื่อการเรียนการสอน ครั้งที่ 3

VIDEO

หัวเรื่อง :

การอบรมเรื่อง การใช้ BUCV เพื่อการเรียนการสอน ครั้งที่ 3

วิทยากร/ผู้เขียน : 

คุณศุภชัย แซ่อื้อ

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันที่เผยแพร่ : 

28 พ.ค. 2563 เวลา 13.00 น..

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

คู่มือการใช้งาน BUCV สำหรับผู้สอน + ระบบการเรียนการสอน Online BUCV + Zoom
Documents_BUCV_ZOOM_20200528.rar

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

คลิปวีดิโอมีความยาว 3:19:30 ชั่วโมง เนื้อหาประกอบด้วย

- แนะนำเอกสารประกอบการอบรม กลุ่มไลน์ BUCV และรูปแบบการอบรม นาทีที่ 0:10

- แนะนำภาพรวมของระบบ BUCV นาทีที่ 10:10

- การเข้าใช้ระบบ BUCV และการเข้าสู่รายวิชา นาทีที่ 24:53

- การใช้ Course Material การวางเอกสารให้ผู้เรียนดาวน์โหลด และการจัดระเบียบเอกสารเพื่อประกอบการเรียนการสอน นาทีที่ 46:04

- การใช้ Playlist การนำเข้าสื่อประเภทวิดีโอจาก Youtube Playlist /การสร้าง BUCV Playlist สำหรับนำเข้าสื่อวีดิโอภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพมาใช้ในการเรียนการสอน/การนำเข้าวิดีโอจาก Youku.com ที่เปิดในประเทศจีนได้ นาทีที่ 58:04

- พัก นาทีที่ 1:16:10

- การใช้ Schedules เพื่อสร้างแผนการสอน/จัดการตารางเรียน นาทีที่ 1:24:26

- การใช้ Discussion เพื่อสร้างการห้องสนทนาและกระทู้/ประเด็น/หัวข้อพูดคุยในวิชา นาทีที่ 1:28:16

- การใช้ Student Roster สำหรับดูจำนวนนักศึกษา รายชื่อนักศึกษา แฟ้มสะสมงานในห้องเรียน และสถิติที่เกี่ยวกับผู้เรียน นาทีที่ 1:31:20

- การใช้ Student Groups การสร้างกลุ่มของผู้เรียนในการสั่งงาน ตอนที่ 2 นาทีที่ 1:38:10

- การใช้ Classroom tools เครื่องมือสำหรับจัดกิจกรรมในห้องเรียน ได้แก่ Random Student สำหรับการสุ่มชื่อนักศึกษา/ชื่อกลุ่ม Countdown timer เพื่อจับเวลา/การใช้ Instant Q เพื่อสำรวจความคิดเห็นในห้องเรียน นาทีที่ 1:50:18

- การใช้ Course Admin เพื่อจัดการรายวิชา นาทีที่ 2:08:55 ได้แก่ Course Setting เพื่อการผูก Facebook ใน นาทีที่ 2:10:23 และเพิ่มผู้ช่วยผู้สอน (TA) ใน Course Setting นาทีที่ 2:14:15

- พัก และตอบคำถาม นาทีที่ 2:18:15

- การใช้ Clone Items การคัดลอกไฟล์เอกสารหรือแบบฝึกหัด/การบ้านจากวิชาเดิมที่สอนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา นาทีที่ 2:30:10

- การใช้ Attendance Check การเช็คชื่อผู้เรียนเพื่อเข้าเรียน และ Download Attendance : การดาวน์โหลดตารางการเช็คชื่อผู้เรียน (ไฟล์ CSV) นาทีที่ 2:37:40

- การใช้ Create/Manage Itemized Scores การสร้างเกณฑ์คะแนน นาทีที่ 2:48:06

- การใช้ Assignments เพื่อสร้างการบ้าน การกำหนดว่าการบ้านเป็นงานเดียวหรืองานกลุ่ม การมอบหมายงาน/การบ้าน และดูสถิติของผลการทำงานการบ้านของผู้เรียน /การดาวน์โหลดคำตอบและคะแนนของผู้เรียน (ไฟล์ CSV) นาทีที่ 2:52:07

- การใช้ Download Score เพื่อดาวน์โหลดไฟล์คะแนนเพื่อใช้งานต่อ (ไฟล์ CSV) นาทีที่ 3:11:37

- การเพิ่มหรือหักคะแนนด้วย Score/Grade Input นาทีที่ 3:13:10

- จบการบรรยาย นาทีที่ 3:18:27

คำสำคัญ :

BUCV / Announcements / Download Score/ Assignments/ Create/Manage Itemized Scores/ Clone Items/ Attendance Check/ Facebook/ Instant Q/ Countdown timer/ Random Student/ Student Groups/ Student Roster/ Discussion/ Schedules/ Playlist/ Course Material/ Announcements

กลุ่มเรื่อง :

การใช้เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอน (Learning Tool)

You may also like...