การประชุมขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากร ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ โดย ศ.พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ห้วข้อเรื่อง
การประชุมขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากร ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ โดย ศ.พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
วันเวลาและสถานที่
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30-12.30 น. ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ
หน่วยงาน
กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Link
ประเภท
นโยบายการให้ทุน

You may also like...