กรอบวิจัย พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เปิดรับข้อเสนอชุดโครงการ (Full Proposal) ถึงวันที่ 26 มกราคม 2564 โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการ หน่วย บพท.

ห้วข้อเรื่อง
กรอบวิจัย พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เปิดรับข้อเสนอชุดโครงการ (Full Proposal) ถึงวันที่ 26 มกราคม 2564 โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการ หน่วย บพท.
วันเวลาและสถานที่
เวทีชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกรอบวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563
หน่วยงาน
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
Link
ประเภท
แนวทางการให้ทุนเฉพาะเรื่อง

You may also like...