ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย อื่นๆ (ผู้ประกอบการ)
ปีการศึกษา 2554
คณะ บริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล Dr.AtcharaYomsin
  ชื่อหลัก Atchara Yomsin
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Gambling Seasonality in Thai Stock Market
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ The 8th International Conference on Advanced Applied Financial Economics Samos, Greece, Conference Proceeding, Volume B, 30 June 2011 - 02 July 2011, page 511 - 520
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ