ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก การศึกษา
สาขาย่อย การศึกษาทั่วไป
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล Dr.Paul Thomas John James
  ชื่อหลัก Paul Thomas John James
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Bullying Amongst Parents and Teachers at an American International School: Informing School Development and Policy
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ International Journal of Education, Vol. 4, No.3, September 6, 2012, http://dx.doi.org/10.5296/ije.v4i3.2273
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ