ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การจัดการ (ความรู้)
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล A.Ronnakorn Vaiyavuth
  ชื่อหลัก Ronnakorn Vaiyavuth
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน How Open Innovation Models Might Help the Thai Energy Sector to Address the Climate Change Challenge? - A Conceptual Framework on an Approach to Measure the Impact of Adoption of Open Innovation.
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ Proceedings of KMIS, Barcelona, Spain 4-7 October 2012, P.229-234
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ