ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การจัดการ (ความรู้)
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล Dr.Manasi Shukla
  ชื่อหลัก Manasi Shukla
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Gender diversity in management and leadership: a new competitive advantage?
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ Proceedings of International Conference on Management, Leadership and Governance - ICMLG 2013, Bangkok, Thailand, Feb 7-8, 2013
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ