ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การตลาด
ปีการศึกษา 2554
คณะ บริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล Nigel M. de Bussy Dr.LokweetpunSuprawan
  ชื่อหลัก Nigel M. de Bussy
  ชื่อร่วม Lokweetpun Suprawan
ชื่อผลงาน The Development of a Scale to Measure Corporate Social Responsibility Branding
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ Proceeding of Australian and New Zealand Marketing Academy conference, edited by Martin Mac Carthy, Perth Convention Exhibition Centre, Perth, WA, Australia, 28-30 November 2011, ISBN: 978-0-646-56330-5
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ