ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การตลาด
ปีการศึกษา 2554
คณะ บริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล A.KhomsonTunsakul
  ชื่อหลัก Khomson Tunsakul
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Improving Creativity and Entrepreneurial Skills from The E-Marketing Class: A Case Study of Bangkok University’s Undergraduates
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ Proceedings of the IABE-2011 Barcelona-Summer Conference, Volume 9, Number 1, June 3-5, 2011, page 165-169
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ