ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การตลาด
ปีการศึกษา 2554
คณะ บริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล Asst. Prof.RuedeeLimpairojand Asst. Prof.Dr.VeerapongMalai
  ชื่อหลัก Ruedee Limpairojand
  ชื่อร่วม Veerapong Malai
ชื่อผลงาน The Influences on The Acceptance to New Fashion Products (New Arrival)
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ Proceedings of the IABE-2011 Barcelona-Summer Conference, Volume 9, Number 1, June 3-5, 2011, page 128-131
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ