ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การตลาด
ปีการศึกษา 2554
คณะ บริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล Dr.LokweetpunSuprawanandDr. Nigel M. de Bussy
  ชื่อหลัก Lokweetpun Suprawanand
  ชื่อร่วม Nigel M. de Bussy
ชื่อผลงาน Does CSR Branding Increase Organizational Identification? An Interdisciplinary Approach
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ Proceedings of the SIBR 2011 Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research, Bangkok, June 16-18, 2011, page 1-32
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ