ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก มนุษยศาสตร์
สาขาย่อย ภาษาศาสตร์
ปีการศึกษา 2554
คณะ มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล อ.วีระเกียรติ รุจิรกุล อ.ปรัศนีย์ เกศะบุตร
  ชื่อหลัก วีระเกียรติ รุจิรกุล
  ชื่อร่วม ปรัศนีย์ เกศะบุตร
ชื่อผลงาน บทร้อยกรองประกอบ Slide Presentation เรื่อง มิอาจละสายตาไปจากเจ้า ตอน ย้อนไปเป็นวัยใสใน Universal Studios ประเทศสิงคโปร์ (0.5 คะแนน)
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ เชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ บริษัท โดมินิก แอนด์ ชาง คอร์ปอเรชั่น จำกัด 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

กลับ