ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก คอมพิวเตอร์
สาขาย่อย การพัฒนาซอฟแวร์
ปีการศึกษา 2554
คณะ วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่อ - นามสกุล อ.วรพจน์ ส่งเจริญ
  ชื่อหลัก วรพจน์ ส่งเจริญ
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน เว็บไซต์เผยแพร่ ข้อมูลของพระราชวังในความดูแลสำนักพระราชวัง
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ Static Website จัดแสดงข้อมูลพระราชวังในความดูแลสำนักพระราชวัง 1. พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 2. พระที่นั่งวิมานเมฆ และกลุ่มพระราชวังดุสิต 3. พระราชวังบางปะอิน 4. พระตำหนักภูพิงราชนิเวศน์ 5. พระราชวังสนามจันทร์ 6. พระตำหนักประทับแรม อำเภอปากพนังในภาษาไทย และอังกฤษ
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักพระราชวัง

กลับ