ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก คอมพิวเตอร์
สาขาย่อย การออกแบบระบบ
ปีการศึกษา 2554
คณะ วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่อ - นามสกุล อ.สุรพล เสวตสมบูรณ์
  ชื่อหลัก สุรพล เสวตสมบูรณ์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน โครงการจัดซื้อระบบปฏิบัติการ
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ 1. การร่างโครงการและ TOR 2. การประกาศข้อกำหนดการประกวดราคา 3. การสาธิตระบบตามข้อกำหนดใน TOR 4. การวิเคราะห์และการประเมินการนำเสนอ
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ร้านสหกรณ์กรุงเทพสาขาพระปิ่นเกล้า บางลำพู เอกมัย และ ลาดหญ้า

กลับ