ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิเทศศาสตร์
สาขาย่อย วิทยุและโทรทัศน์
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล วารินทร์ ภัทรปทุมทอง
  ชื่อหลัก วารินทร์ ภัทรปทุมทอง
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน BZT Hospital specialty and catering The establishing of specific medical centers among hospitals, hoping to diversifying their services and strengthening their brand
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ 1.เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารด้านที่อยู่อาศัยของคนเมือง และความเคลื่อนไหวของวงการอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบด้านสถาปัตยกรรม และการออกแบบตกแต่งภายใน รวมทั้งการสร้างบรรยากาศที่อยู่อาศัยอันพึงประสงค์ในยุคสมัยปัจจุบัน แก่ผู้ชมทั่วไป และนักธุรกิจ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ Thai-ASEAN News Network (TAN Network) True Visions 78 2.เพื่อสะท้อนให้เห็นการเจริญเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และความต้องการของตลาดอันมีผลมาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค 3.เพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาและรูปแบบรายการสาระประโยชน์ที่แตกต่างจากช่องฟรีทีวีทั่วไป
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ช่อง Thai-ASEAN News Network (TAN Network) True Visions 78

กลับ