ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิเทศศาสตร์
สาขาย่อย วิทยุและโทรทัศน์
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล ปณต สุสุวรรณ
  ชื่อหลัก ปณต สุสุวรรณ
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน สารคดีรายการพลวัตพัฒนา ตอน ล้วงลับชีวิตสัตว์
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ 1. เพื่อตระหนักให้สังคมรับรู้ว่ายังมีบุคคลตัวอย่างที่ผูกพันธุ์และให้ความสำคัญกับสัตย์เลื้อยคลานอยู่ 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการอนุรักษ์สัตว์เลื้อยคลานชนิดนี้ไว้ เพื่อไม่ให้สูญพันธุ์
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมไอพีเอ็ม ท้องถิ่นไทย และกองทุนนิธิไทยสยาม

กลับ