ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิเทศศาสตร์
สาขาย่อย การสื่อสาร
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล ภัทราวดี ธีเลอร์ และ สมยศ สุขขัง
  ชื่อหลัก ภัทราวดี ธีเลอร์
  ชื่อร่วม สมยศ สุขขัง
ชื่อผลงาน Social Media ทางเลือกใหม่? ของการรายงานข่าวในภาวะวิกฤติ
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ เพื่อเป็นสื่อสมัยใหม่ (New Media) ในการเผยแพร่ความรู้และ ความคิดเห็นกับพนักงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และประชาชนทั่วไป
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สถานีวิทยุ โทรทัศน์ไทย พีบีเอสชุมชนเชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

กลับ