ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก สังคมศาสตร์
สาขาย่อย สังคมและวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล ชุติมา เกศดายุรัตน์
  ชื่อหลัก ชุติมา เกศดายุรัตน์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน แผนการบริหารความสัมพันธ์สำหรับชุมชนคลองสี่
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ พัฒนาชุมชน
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่

กลับ