ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล
สาขาย่อย กลศาสตร์ประยุกต์
ปีการศึกษา 2554
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อ.นนทวัจน์ เจนภูมิศาสตร์
  ชื่อหลัก นนทวัจน์ เจนภูมิศาสตร์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน เครื่องเจาะผิวตะลิงปลิง
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ การประกวด เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเกษตร, ถนนเทคโนโลยี 2554 (11-12 มิ.ย. 2554)
ระดับการเผยแพร่ ระดับชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ