ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก การศึกษา
สาขาย่อย การศึกษาทั่วไป
ปีการศึกษา 2554
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อ.นฤเทพ สุวรรณธาดา
  ชื่อหลัก นฤเทพ สุวรรณธาดา
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน โครงการ พลังงานมือสองเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ โครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว
ระดับการเผยแพร่ ระดับชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ