ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก ศิลปะ
สาขาย่อย การออกแบบ
ปีการศึกษา 2554
คณะ วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่อ - นามสกุล A. Cedric Van Eenoo
  ชื่อหลัก Cedric Van Eenoo
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Vagabond, Incontestable
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ Elispolya Art Gallery, Russia May 2011 –May 2012
ระดับการเผยแพร่ ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ