ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก ศิลปะ
สาขาย่อย การออกแบบ
ปีการศึกษา 2554
คณะ วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่อ - นามสกุล A. Cedric Van Eenoo
  ชื่อหลัก Cedric Van Eenoo
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Capture 2011
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ Archetype Gallery, Australia Dec 16, 2011 – Jan 26, 2012
ระดับการเผยแพร่ ระดับนานาชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ