ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นาโนเทคโนโลยี
สาขาย่อย วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ
ปีการศึกษา 2554
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล Waleed S. Mohammed
  ชื่อหลัก Waleed S. Mohammed
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Integrated On-Axis Light Couplerfor Surface Plasmon Resonance Using a Concentric Chirp Grating
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ Conference on Lasers and Electro-Optics/Pacific Rim (CLEOPR) 2011 (Aug 29 – Sep 1, 2011)
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ