ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นาโนเทคโนโลยี
สาขาย่อย วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ
ปีการศึกษา 2554
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล Waleed S. Mohammed
  ชื่อหลัก Waleed S. Mohammed
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Integrated diffractive optical elements for optical sensors applications
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ IEEE second International conference on photonics (ICP) 2011 (Oct. 17-19, 2011)
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ