ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นาโนเทคโนโลยี
สาขาย่อย วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ
ปีการศึกษา 2554
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล Waleed. S. Mohammed
  ชื่อหลัก Waleed S. Mohammed
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Optical Thin Film Filters of Colloidal Gold and Silica Nanoparticles Prepared by a Layer-by-Layer Self-Assembly Method
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ J. Material Sciences, Vol.46, No. 21, pp 6877-6882 (2011).
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ